Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme

 

Kurumların yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ilk adım mevcut durumun ve varılmak istenen noktanın en iyi şekilde analiz edilmesidir. Bunun sonucunda yazılım ihtiyacı ya piyasada satılmakta olan hazır paket programlar ya da kuruma özel yazılımlar ile karşılanmaktadır.

Yazılım alanında kurumların istek ve ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle marka bağımsız olarak karşılamayı amaçlayan firmamız, kendi geliştirmiş olduğu hazır paket programları ve 3. parti ürünleri sunabildiği gibi, tamamen müşteriye özel, genel kabul görmüş ve dünya standartlarına uygun bir şekilde yazılımlar da geliştirebilmektedir.

Yazılım ve uygulama geliştirme alanındaki uzman kadrosuyla, geçmişten günümüze birçok farklı sektörde sayısız projeye imza atan firmamız; bu süre içerisinde edindiği deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanarak, kurumların tüm iş süreçlerini kapsayan özel yazılım ve uygulamalarla ihtiyaçları birebir karşılamayı hedeflemektedir.

 

Özel Yazılımın Avantajları;

 • Kurumun iş yapısına ve ihtiyaçlarına tam uyması
 • Paket yazılımlara göre fiyat-performans avantajı sağlaması
 • İleride geliştirilme ve güncellenebilme yeteneğinin olması
 • İhtiyaca en uygun olabilecek teknolojinin kullanılarak geliştirilmesi
 • Sistem yapısında bir bütünlüğe sahip olması
 • Etkin ve sürekli teknik destek sağlanabilmesi
 • Orta ve uzun vadede iş, zaman ve maliyette tasarruf sağlaması

Yazılım Geliştirdiğimiz Alanlar;

 • Kurumun iş yapısına ve ihtiyaçlarına tam uyması
 • Paket yazılımlara göre fiyat-performans avantajı sağlaması
 • İleride geliştirilme ve güncellenebilme yeteneğinin olması
 • İhtiyaca en uygun olabilecek teknolojinin kullanılarak geliştirilmesi
 • Sistem yapısında bir bütünlüğe sahip olması
 • Etkin ve sürekli teknik destek sağlanabilmesi
 • Orta ve uzun vadede iş, zaman ve maliyette tasarruf sağlaması

 

Özel Yazılım

Günümüzde genel ihtiyaçlarını karşılayabilen, birçok kurum tarafından denenmiş ve başarısı kanıtlanmış çok sayıda yazılım uygulaması olmasına rağmen, kurumların özel ve tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılımlar son derece kısıtlıdır. Çoğu zaman ihtiyaçları karşılayabilecek yazılımlar ya büyük bir uygulamanın bir parçası olmakta ya da farklı bir platformda gelmesinden dolayı mevcut sisteme uyum sorunları yaşanmaktadır.

Standart paket programlara müdahale etmek ve kurumların hayatını kolaylaştıracak ufak değişiklikleri yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bütün bu durumlar, seçilen yazılım ürünlerinin verimsiz kullanılmasına ya da hiç kullanılamayarak ölü bir yatırıma dönüşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle kurumlar; kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek, altyapı ve iş süreçleriyle uyumlu, mevcut kapasiteyi ve öngörülen genişleme potansiyelini karşılayabilen, geliştirilebilir uygun maliyetli uygulamaların arayışına girmişlerdir.

Özel yazılım hizmetleri farklı platformlarda tasarlanarak ihtiyaçlara tam cevap verebilecek şekilde oluşturulabilirler. Web uygulaması, client-server mimarisinde bir windows uygulaması ve mobil servis uygulaması olarak geliştirilebilen özel yazılımlar, ihtiyaçlara göre ilgili donanım gereçleri ile birlikte bir sistem çözümü olarak tasarlanabilirler.

© 2013-2018 Cygnus Bilgi Teknolojileri - Tüm Hakları Saklıdır.