Kurumsal Uygulamalar

Kurumsal Uygulamalar

Kurumsal uygulamalar günümüzde şirketlerin temel bilgi sistemleri altyapısını oluşturmaktadır. Çoğu şirket entegre, etkin, otomatize ve standardize edilmiş bir altyapıya kavuşmak için kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), iş zekası ve sektörel yazılım çözümlerine yatırım yapmaktadır. Bunun sonucu olarak iş süreçlerinin iyileştirilmesi şirket yöneticilerine, tedarikçilere, müşterilere, iş ortaklarına, denetim organlarına ve şirket çalışanlarına sağlanan verinin kalitesi, doğruluğu, zamanında elde edilmesi ve güvenilirliğinin artırılması mümkün olabilmektedir.

Yazılım uygulamalarının şirketlerin iş süreçlerinin, organizasyon yapısının ve bilgi sistemleri altyapısının yeniden tasarlanması ve iyileştirilmesi için benzersiz fırsatlar olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle Cygnus esnek, sürdürülebilir, şirket iş ve sektörel ihtiyaçları ile uyumlu uygulamalar gerçekleştirerek, sınırlar içerisinde kalmayarak sürekli katma değer yaratmayı amaç edinmektedir.

Bunların ötesinde, kurumsal uygulamalar kurumsal kaynak planlama (ERP) ya da diğer sistemlerin uygulanması ile sınırlı değildir. ERP yolculuğu uygulama ile değil "uygulama için karar" ile başlamaktadır. Bu tür bir karar çeşitli zorluklar içermektedir. Cygnus "Uygulama Öncesi Değerlendirme" ve "Paket Seçimi" hizmetleri ile şirketlere doğru seçimlerin yapılmasında yol göstermektedir. Genel kanının aksine, ERP yolculuğu canlı kullanıma geçildikten sonra sonlanmamaktadır. Aslında bu yeni bir başlangıç oluşturmaktadır. Cygnus uygulama sonrası aşamada "Yaygınlaştırma", "Eğitim" ve "Uygulama Sonrası Değerlendirme" hizmetleri ile müşterilerine destek olmaktadır.

© 2013-2018 Cygnus Bilgi Teknolojileri - Tüm Hakları Saklıdır.