Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

Cygnus Bilişim, her türlü uygulama geliştirme projesi için bir proje ekibi oluşturur. Bu ekip, proje yöneticileri; analiz, modelleme ve tasarım faaliyetlerinde sorumlu çözüm uzmanları; teknik mimari tasarımı yapacak ağ ve güvenlik uzmanları; sanat yönetmeni, görsel ve kavramsal tasarım uzmanları ile yazılım uzmanlarından oluşur. Proje, tümüyle Cygnus ekibince gerçekleştirilebileceği gibi, ortak ekip ile birlikte bilgi ve deneyim transferi yapılarak da tamamlanabilir.

Cygnus Bilişim, kurumunuzun kendi yürüttüğü yazılım projeleri için gözlem, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunar.

 

 • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapılabilir
 • Uzman personel kaynağını seçme ve kullanma imkânı sunar
 • Operasyonel verimlilik, yani firmanın ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması sağlanmış olur
 • Projeleri kontrol altına alabilme imkânı sunar (zaman, maliyet, kalite)
 • Dağınık verilerin tek merkezde toplanmasını sağlanır
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresi kesinleşir
 • Personel performansından memnun kalınmaması durumunda risk taşımadan değişiklik yapılabilir
 • Kurumun uygulama risklerinin paylaşılması sağlanır
 • Kiralanan personele fazla mesai ücreti ödenmez
 • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapılır
 • Kiralanan personele kıdem veya ihbar tazminatı ödenmez
© 2013-2018 Cygnus Bilgi Teknolojileri - Tüm Hakları Saklıdır.